13.7.13

Ho passato la giornata all'università!

I spent the day at uni!