11.11.11

Khartoum-Karima-Merowe-Khartoum. Più di 1100 Km di strada, 4 villaggi fortunati, e un pò di ginnastica per salire su Jebel Barka.
Tra poco torno da lei!